EIN DEUTSCHES REQUIEM
Ein deutsches Requiem op. 45 van Johannes Brahms (1833-1897) is een indrukwekkende compositie voor koor, solisten en symfonieorkest. Brahms zelf maakte ook een transcriptie van de orkestpartij voor vierhandig piano. Deze versie wordt door Kamerkoor Canteklaer samen met Vocaal Ensemble La Colombe uitgevoerd.

Het woord 'deutsches' in de titel heeft betrekking op de taal van het werk. Het is geestelijke muziek, maar volgt niet de liturgische teksten van de Latijnse dodenmis. Zo'n traditionele mis is een gebed dat een gestorvene begeleidt en helpt om verlossing te bereiken: "Requiem eternam dona eis, Domine" ("Geef ze eeuwige rust, o Heer").

Volgens Brahms gaat het niet om de rust van de overledenen, maar hebben juist de nabestaanden die het leed dragen troost nodig. Het is daarom geen treurmuziek, maar muziek voor de levenden. Dat blijkt al uit de tekst waarmee het requiem begint: "Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden".
Brahms schreef het requiem, dat uit zeven delen bestaat, tussen 1865 en 1868, hoewel de eerste schetsen al dateren uit 1856. Mogelijk dat de dood van zijn moeder in 1865 hem deed besluiten het werk aan deze compositie weer op te pakken. Hij koos uit de Lutherse bijbel zestien korte teksten uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, en de apocriefe boeken en liet bewust de christelijke dogma's weg.

De middendelen van het Requiem ademen een sfeer van vrede en vertroosting. Het vijfde deel "Ihr habt nun Traurigkeit" is een zeer hoog gelegen sopraan-aria die als het gezang van een engel, een stem uit de hemel, opgevat kan worden, maar ook een verwijzing kan zijn naar de moeder van Brahms. De verklanking van het laatste oordeel en de aankondiging van de opstanding suggereert, tegen het einde van het requiem, overduidelijk de nederlaag voor de dood en de hel!
 
Zaterdag 30 oktober 2021 Enschede, Grote kerk, 19.30 uur
Zaterdag 6 november 2021 Delden, Oude Blasius, 19.30 uur
Programma
• Johannes Brahms, 'Ein Deutsches Requiem'
       'Selig sind, die da Leid tragen'
       'Denn alles Fleisch, es ist wie Gras'
       'Herr, lehre doch mich'
       'Wie lieblich sind deine Wohnungen'
       'Ihr habt nun Traurigkeit'
       'Denn wir haben hie keine bleibende Statt'
       'Selig sind die Toten'
Kamerkoor Canteklaer en Vocaal Ensemble La Colombe
Iassen Raykov, dirigent
Elisabeth Hetherington, sopraan
Joris van Baar, bariton
Marien van Nieukerken & Ivo Boytchev, piano

  Website Elisabeth Hetherington
  Website Joris van Baar

 
https://www.jorisvanbaar.nl