CONTACT

Postadres

Kamerkoor Canteklaer
Het Achtervoort 102
7523 KG  Enschede
e-mail  
 

Telefoon

Kris Breuker, voorzitter 06 51 02 96 33
Sylvia Jonker, secretaris 06 55 59 25 63


Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met actuele informatie over activiteiten en concerten van het koor.
  Abonneer u kostenloos op de nieuwsbrief

Facebook

Gezocht !Kamerkoor Canteklaer zou graag in contact komen met ervaren zangers, vooral sopranen en tenoren! Kom vrijblijvend een keer langs voor een kennismaking of repetitie.
RepertoireKamerkoor Canteklaer komt graag zingen in uw concertserie. Hieronder vindt u een impressie van de programma's die wij kunnen bieden.
  Overzicht repertoire Kamerkoor Canteklaer


Welkom

Kamerkoor Canteklaer is een jong, dynamisch kamerkoor met ongeveer 25 leden. Ge´nteresseerden kunnen drie repetities vrijblijvend meedoen. Als je lid wilt worden, volgt een stemtest waarna tot aspirant-lidmaatschap besloten kan worden. Na een periode van twee maanden en eventueel een tweede stemtest ben je, bij goed gevolg, vast lid van Kamerkoor Canteklaer. Het koor hanteert een leeftijdsgrens. Bereikt een koorlid de leeftijd van 70 jaar, dan eindigt het lidmaatschap. Men kan daarna nog wel als projectlid worden gevraagd.

De contributie bedraagt € 28,00 per maand, € 336,00 per jaar. Studenten betalen € 14,00 per maand, € 168,00 per jaar. Nieuwe leden betalen in het eerste jaar alleen het resterende aantal maanden en een vergoeding voor een set met relevant repertoire. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het moment dat zij als aspirant-lid zijn aangenomen.

Voor sommige projecten zijn extra zangers nodig. Projectleden zingen mee tijdens de repetities en concerten voor de duur van een project / programma. Een projectlid doet auditie en betaalt contributie gedurende de maanden dat hij of zij meezingt. Gastzangers zijn zangers die wij op het laatste moment voor een concert benaderen om mee te zingen. Zij betalen geen contributie.

Canteklaer repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur. Als je verhinderd bent, meld dit dan bij de secretaris. Er wordt wel verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig bent!

Het koor repeteert in het Bonhoeffer college aan de Van der Waalslaan in Enschede.

Het bestuur vervult in hoofdzaak een co÷rdinerende taak. De organisatie van concerten wordt verzorgd door projectcommissies, waarin koorleden beurtelings deelnemen. Ook steeds terugkerende algemene zaken zoals koffie zetten in de pauze, afwassen, het verzorgen van de publiciteit en het onderhouden van de website worden verzorgd door de koorleden. Het repertoire wordt gekozen door de repertoirecommissie, waarin de dirigent een zwaarwegende stem heeft. Lidmaatschap van Canteklaer betekent niet alleen zingen maar ook deelnemen aan de organisatie.

Voorafgaand aan een concert houden we vaak op zaterdag een of meer studiedagen of extra repetities. Twee keer per jaar organiseren we een gezellige avond. We eten samen en zingen iets voor elkaar, solo of in groepjes.

De voorjaars-, herfst-, kerst- en zomervakantie vallen ongeveer samen met de basisschoolvakanties.