IASSEN RAYKOV
Iassen Raykov is een veelzijdig musicus. In zijn geboorteland Bulgarije studeerde hij piano, onder meer bij Dimo Dimov aan het Staatsconservatorium in Sofia. Hij kwam naar Nederland om zijn piano studie te vervolgen aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij Gert Jan Vermeulen en Marcel Baudet.

In die tijd studeerde hij ook koordirectie bij Jos Vermunt, Daniël Reuss, Hans van den Hombergh en Jos van Veldhoven aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, en orkestdirectie bij Kerry Woodward aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede.

In 1997, tijdens zijn studietijd, richtte hij het vocaal ensemble La Colombe op. Dit ensemble bestaat uit een mix van professionele zangers en getalenteerde amateurs. In de concerten van La Colombe presenteert hij zijn visie op het rijke repertoire dat door de eeuwen heen voor vocaal ensemble geschreven is en wordt.

De diversiteit van de koren die hij dirigeert stelt hem in staat het overgrote deel van het koorrepertoire uit te voeren. Met het Toonkunstkoor Emmen zijn dat de grotere werken voor koor en orkest. Zo wordt samen met het orkest Musica Michaelis uit Zwolle al enkele jaren op Goede Vrijdag in de Grote Kerk van Emmen de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd, een traditie die op zijn initiatief tot stand is gekomen. Repertoire voor koor a cappella staat voornamelijk bij het Enschedese Kamerkoor Canteklaer en het Vocaal Ensemble Zutphen op het programma. Met het projectkoor Kanaljerood komen de strijdliederen aan bod. Verder is hij cantor/organist in de Stiftskerk in Weerselo.

Behalve pianist en koordirigent is Iassen Raykov zelf een niet onverdienstelijk zanger. Hij heeft jarenlang in het vocale ensemble Exicon gezongen en treedt incidenteel op als solist. Hij heeft zangles van de sopraan Heleen Koele.

Iassen Raykov heeft ook diverse werken voor koor gecomponeerd.

Zijn dirigeerstijl is in de pers omschreven als 'soms ingetogen en dan weer flamboyant' waarmee hij zijn zangers 'op een letterlijk betoverende wijze onder controle heeft', met 'discipline', 'concentratie' en 'perfectie'.

Iassen Raykov woont in Enschede met zijn vrouw, Marion Röber, ook musicus, en hun twee kinderen, Dora en Mathis.

Behalve dirigent van Kamerkoor Canteklaer is Iassen Raykov dirigent van:

  Vocaal Ensemble La Colombe
  Vocaal Ensemble Zutphen
  Kanaljerood
  Toonkunstkoor Emmen
  Toonkunstkoor Caecilia

  Iassen Raykov