KAMERKOOR CANTEKLAERKamerkoor Canteklaer bestaat uit geschoolde amateur-zangers. Het koor zingt klassieke en modern klassieke muziek. Twee tot drie keer per jaar brengt Canteklaer een serie concerten met nieuw repertoire. Het koor staat sinds het jaar 2000 onder leiding van Iassen Raykov.
2017Het koor zong vier van de zes motetten, waaronder 'Jesu, meine Freude'. Deze vier werden aangevuld met onder meer 'Ich lasse dich nicht', een vroeg werk waarvan pas recent is komen vast te staan dat het wel degelijk van Bach is. Ter ere van Bach openden alle drie concerten met het 'Immortal Bach' van Nystedt.
2016Het programma 'My soul is in the sky' bestond uit een aantal koorwerken die allemaal gebaseerd zijn op teksten van Shakespeare. Daar voegde het koor het prachtige 'Requiem' van Herbert Howells aan toe.
2015In oktober won het koor de Eerste Prijs tijdens een concours in Frenswegen te Nordhorn (D). Sinds 2003 wordt in dit historische kloostercomplex iedere drie jaar om de Duits-Nederlandse Kerkmuziekprijs gestreden. In het voorjaar voerde Kamerkoor Canteklaer samen met het Vocaal Ensemble Zutphen twee monumentale werken voor dubbelkoor uit: de 'Mis voor dubbelkoor' van Frank Martin en de 'Drei Psalmen' van Felix Mendelssohn Bartholdy.
2014Het jaar waarin het Kamerkoor Canteklaer 25 jaar bestond. Dat jubileum werd in november gevierd met een feestelijke uitvoering van de 'Mariavespers' van Claudio Monteverdi!
2013In het voorjaar stond het motet 'Jesu, meine Freude' van J.S. Bach op de lessenaars. Daaromheen zong het koor een prachtig programma onder de titel Lebenslicht. Zie voor alle details de pagina Historie.
2012Hoogtepunt was de uitvoering van 'Amao Omi' (Zinloze oorlog) van Giya Kancheli met het Hanumi Saxophone Quartet. In het najaar zong het koor Nachtlied met werken van Kodaly, Ligeti, Whitacre en Tormis.
2011Het programma van dit jaar vermeldde composities van Janequin, Sweelinck, Duruflé en het 'Requiem' van Fauré. De sopraan Heleen Koele van het Nederlands Kamerkoor zong het 'Pie Jesu'. Ze was bovendien onze koorcoach tijdens de voorbereidende repetities. In de kersttijd vertolkte het koor muziek van Distler, Whitacre en de Ceremony of Carols van Benjamin Britten.
2010Tijdens het Paasconcert klonk de 'Via Crucis' van Liszt, een werk van grote verstilling. Daaraan vooraf zong het koor de 'Quatre Motets pour un temps de Pénitence' van Poulenc. Later in het jaar werd afscheid genomen van de zomer met liederen van Brahms en Distler en delen van de 'Hersftlandschappen' van Veljo Tormis.
2009In het begin van dit jaar zong het koor het grote oratorium 'Israel in Egypt' van G.F. Handel. Barokspecialist Erik van Nevel werkte met het koor aan de interpretatie in een inspirerende workshop. De uitvoering werd door de pers zeer goed ontvangen.
2008Canteklaer bracht een programma met Engelse koormuziek van onder meer Britten en Howells. In hetzelfde jaar werkte het koor samen met de tenor en koorcoach Falco van Loon.
2007Het koor zong aan het eind van dit jaar een programma met het 'Concerto per la beata Vergine' van Vic Nees en 'Le Pavillon' van Daan Manneke. In een intensieve workshop werkte Manneke met het koor aan de interpretatie van zijn compositie. De uitvoering kreeg een lovende recensie. Eerder dat jaar programmeerde Canteklaer het a capella programma 'Klankkleuren' met onder meer het 'Requiem in Es' van Rheinberger, 'Quatre Motets' van Duruflé, en werken van Brahms, Stravinsky en Rachmaninov.
2006In april zong het koor de 'Johannes Passion' van J.S. Bach. Uit de pers: "Kamerkoor Canteklaer liet zich van de beste kant zien. Alle stemgroepen kenden hun partij goed, hetgeen een paar prachtige vierstemmige fuga's opleverde."
2005Een jaar dat in het teken stond van de 'Vespro della beata Vergine' van Claudio Monteverdi. Met dit feestelijke project sloot Iassen Raykov in de Pieterskerk te Utrecht de tweede fase van zijn studie koordirectie aan het Sweelinck Conservatorium af. De Mariavespers werden in totaal vijfmaal uitgevoerd in samenwerking met Il Concerto Barocco en het Marenzio Consort. Het concert in Epe-Gronau noemde de krant een "Onvergetelijke muzikale ervaring".
2004Canteklaer zong in november de 'Service Sacré pour le samedi matin', het grootse joodsliturgische werk van Darius Milhaud. Het werd uitgevoerd in zowel het Muziekcentrum te Enschede als in de St. Agatha-kirche te Epe-Gronau en kreeg een zeer goede pers: "Kamerkoor Canteklaer liet in een perfecte koorbalans horen dat het naast het klassiek repertoire ook het modernere beheerst. Het koor was aangrijpend in de intieme afsluitingen die in feite harmonieus en vanuit een romantisch klankkader gecomponeerd waren. Innig en mystiek klonk het vrouwenkoor in het Kaddiesj."
2003Niet alleen werden 'Laudate Dominum' en 'Missa Brevis in G' van Mozart uitgevoerd, maar ook 'Hör mein Bitten Herr' van Mendelssohn en het 'Magnificat' van Pärt. Dit alles tijdens concerten in Enschede, Borne en Ootmarsum.
2002Het jaar waarin Raykov met zijn grote Rachmaninov-project begon. Samen met Vocaal Ensemble La Colombe zong Canteklaer vijf delen van de 'Vespers' van de Russische componist Rachmaninov. Het concert kreeg een fraaie recensie en het jaar daarop werd het programma aangevuld met nog eens vijf delen van de 'Vespers'. In 2004 zong het koor alle vijftien delen van deze monumentale 'Vespers'. De vier concerten trokken maar liefst 700 bezoekers en het publiek was laaiend enthousiast. De uitvoering kenmerkte zich door een "grote verscheidenheid aan dynamische contrasten: van gedecideerd en krachtig tot ingetogen devoot".
Kamerkoor Canteklaer werd in 1989 opgericht door Yt Nicolai. Onder haar leiding gaf het koor uitvoering aan vele koorwerken, zoals het 'Requiem' van Duruflé, het 'Requiem' en 'Magnificat' van Rutter, 'Die sieben letzte Worte' van Haydn en 'Les Noces' van Stravinsky. In het jaar 2000 trad Iassen Raykov aan als dirigent.