VRIENDEN VAN CANTEKLAER
Kamerkoor Canteklaer vierde in 2014 het 25-jarig jubileum. Sinds de oprichting heeft het koor naam gemaakt met een avontuurlijke programmering, zeer afwisselende concerten, verrassende samenwerkingen, en vooral: met concerten met een stijgende kwaliteit. Om ook in de toekomst bijzondere projecten te kunnen presenteren hebben wij uw steun nodig. Graag geven we u een beeld van de uitdagingen die we in de afgelopen 25 jaar zijn aangegaan.

Avontuurlijk en afwisselend

Kamerkoor Canteklaer kiest vaak voor spannende werken die niet elke dag door een kamerkoor van amateurzangers worden uitgevoerd. Denkt u maar aan 'Amao omi' voor koor en saxofoonkwartet, van Gya Kancheli, of aan het oratorium 'Israel in Egypt' van Georg Friedrich Händel - en niet te vergeten de jubileumconcerten met de 'Mariavespers' van Monteverdi die in november 2014 werden uitgevoerd!

Onze repertoirekeuze is zeer gevarieerd: van Bachs motetten tot nieuw werk van Michael Jamieson, en ook voor een close harmony-bewerking van kerstliederen door Jetse Bremer schrikken we niet terug. En alles uitgevoerd onder de bezielende leiding van onze dirigent Iassen Raykov!

Verrassende samenwerkingen
Ook zoekt Canteklaer graag samenwerking met anderen op, zoals met saxofoonkwartet Hanumi, het barokorkest Il Concerto Barocco, met organiste Liga Vilmane, of blokfluitist Ronald Moelker. Met andere Enschedese koren gaven we al drie keer een 'Vierkorenkerstconcert' in de Jacobuskerk en met de 'Karavaan der Vertellers' werkten we samen in ons jubileumprogramma rondom de 'Mariavespers'.

Stijgende kwaliteit
In de afgelopen jaren heeft Canteklaer systematisch gewerkt aan kwaliteitsverhoging door regelmatig extra activiteiten te organiseren die bijdragen aan onze zangtechniek. Zo zijn we al meerdere malen gecoacht door Heleen Koele, sopraan bij het Nederlands Kamerkoor, en waren er workshops met barokspecialist Eric van Nevel, componist Daan Manneke en ECTS-specialiste Marja Reinders. Het resultaat van dit alles is te horen in concerten waarbij voor de toehoorder veel te genieten valt.


Ook in de toekomst?
Om dit alles te verwezenlijken is enthousiasme, inzet en misschien enig talent nodig, maar ook, heel prozaïsch: geld. Het organiseren van bijzondere concerten en het werken aan kwaliteitsverbetering brengen nu eenmaal kosten met zich mee.

Naast ledencontributie en entreegelden ontvangen we regelmatig subsidie van organisaties die de kwaliteit van onze prestaties erkennen. Het zou echter bijzonder prettig zijn als we op meer stabiele inkomsten zouden kunnen rekenen. Daarom willen we u, als oud-lid of als regelmatig bezoeker van onze concerten, vragen om uw steun.
U kunt nu vriend(in) van Kamerkoor Canteklaer worden door een vast bedrag per jaar toe te zeggen. Al vanaf 25 euro per jaar helpt u ons om ook in de toekomst de gevestigde verwachtingen waar te blijven maken. Als tegenprestatie ontvangt u:
  • tijdige aankondiging van concerten
  • korting op 2 kaartjes per concert
  • een gratis programmaboekje bij ieder concert
Meld u nu aan als vriend of vriendin!
Stuur een e-mail    als u zich wilt aanmelden als vriend of vriendin van Kamerkoor Canteklaer. Wij sturen u dan een formulier waarmee u ons dan machtigt om eens per jaar, halfjaar of maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Uiteraard kunt u deze machtiging op elk gewenst moment weer stopzetten.

Hartelijk dank!

De zangers van Kamerkoor Canteklaer